Czy potrzebujesz adwokata?

Jeśli tak, koniecznie skorzystaj z adwokat, adwokat usługi lub adwokat prawo. Nazwa tego zawodu wzięła się od łacińskiego „advocatus”, co dosłownie oznacza „wołanie o pomoc”. Zatem, przeznaczeniem ludzi parających się tą działalnością, jest niesienie pomocy innym ludziom.


Jeszcze do niedawna, często mając na myśli adwokata, używało się po prostu słowa prawnik. Właściwie, nie jest to żadna pomyłka, ponieważ każdy adwokat, musi skończyć studia prawnicze. Ciekawostkę stanowi fakt, że jest to także rodzaj funkcji, z czego jasno by wynikało, że adwokatem może być każda osoba zajmująca się w praktyce zagadnieniami związanymi z prawem.

Z czym wiąże się zawód?

Profesja adwokata jest ściśle związana z obroną i do tego w zasadzie powinna się ograniczać. Nie oznacza to jednak, że tak jest zawsze. W rzeczywistości, dobry adwokat posiadający solidne przygotowanie i doświadczenie, będzie mógł doradzić ci także w innych zagadnieniach związanych z prawem, takich jak pisma sądowe czy specyfika działania poszczególnych instytucji.

Doradztwo?

Oprócz pomocy, kolejną funkcją przypisaną do tego zawodu, jest doradztwo, czyli udzielanie porad prawnych. Celem prawniczych wskazówek, jest rozwiązanie danego problemu w sposób korzystny dla ciebie jako klienta i usługobiorcy. Adwokaci pełnią także rolę opiniotwórczą, ze względu na odpowiedzialność sporządzania opinii prawnych, zajmują się projektowaniem aktów prawnych i uczestnictwem w rozprawach sądowych. Zatem obowiązków mają sporo, a wszystkie one uregulowane są na podstawie Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. nazwanej Prawem o adwokaturze.