Procesy kadrowe poza firmą, czy to możliwe?

Zatrudnianie nowych pracowników i prowadzenie dokumentacji już nie musi mieć miejsce w firmie. Administracja kadrowa to usługa dla firm, które cenią sobie wysoki standard usług, przy tym oszczędzając, ponieważ nie zatrudniają swojej kadry. Kompleksowa oferta ekspertów administracji kadrowej może nie tylko uniknąć błędów podczas wystawiania faktur, rachunków czy umów, ale podwyższa poziom jakości firmy. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dużo czasu pochłania prowadzenie dokumentacji oraz składanie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędach. Administracja to pełen zakres usług związanych z pracownikami, czyli nazwanej: kadrowej. Nie chcąc poświęcić czas na skrupulatne działania warto chwilę poświęcić przy wyborze firm, które najlepiej prowadzą zaplecze kadrowe.

Jakie obowiązki przyjmuje administracja kadrowa?

Obsługa działu kadr to praca związana z przygotowywaniem i poprawnym prowadzeniem wymaganej dokumentacji, według prawa i przepisów. Do kompleksowych obowiązków administracji kadrowej to zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej, a także akt osobowych zatrudnionych pracowników. Sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników (umowy o pracę, aneksy do umów lub zmiany zatrudnienia i jego warunków). Dodatkowo administracja kadrowa wystawia i zgłasza rejestracje pracowników (zgłasza samych pracowników oraz ich rodziny lub członków do ZUS). Wystawia zaświadczenia pracownikom o wykorzystanych urlopach, ustalanie uprawnień pracowniczych, sporządza plany urlopowe. Więcej informacji znajdziecie na https://bpion.pl/.

Jakie są korzyści z korzystania z usług administracji kadrowej?

Przede wszystkim ekonomia, ponieważ powierzenie zadań administracji kadrowej poza firmą powoduje obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz nieustannych doszkalaniem i uzupełnianiem wiedzy pracowników kadrowych (zmieniające się prawo i przepisy). Drugi ważny aspekt to bezpieczeństwo, a dokładnie przechowywanie danych osobowych i zwiększenie poufności. Przy korzystaniu z usług zewnętrznej firmy podnosi się jakość obsługi i usprawnia się cały proces przekazywania danych.